درمان زردی نوزاد با مهتابی
مهتابی زردی نوزاد
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
زردی چشم نوزاد
زردی چشم نوزاد
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

می توانم به نوزاد زرد عرقیات گیاهی بدهم

عرقیات گیاهی برای زردی نوزاد

بعضی از مادران در مدتی که نوزادشان زردی دارد، به تبعیت از یک سنت قدیمی بدن او را هر روز یکی دو بار با «عرق شاتره» می شویند. سوال این است که آیا می توانم به نوزاد زرد عرقیات گیاهی بدهم ؟

بعضی از خانواده ها نیز به اثرات مطلوب «آب عناب» برای پایین آوردن زردی نوزاد اعتقاد راسخ دارند و روزانه مقادیر زیادی به نوزاد زرد، آب عناب می نوشانند یا خودشان از آن می نوشند. دو داروی گیاهی دیگر نیز به نامهای «ترنجبین» و «شیرخشت» در این موارد کاربرد وسیعی دارند و ممکن است روزها و هفته ها به نوزاد زرد نوشانده شوند. غالب مادرانی که نوزادشان زرد شده است، خود نیز هر روز از این عرقیات می نوشند و به قول خوشان «خنکی» می خورند تا زردی نوزاد کاهش یابد.

باید دانست که استفاده از عرقيات و جوشانده های گیاهی در روزگاران پیش و در موقعیتی صورت می گرفته که هیچ یک از روشهای نوین مقابله با زردی نوزاد شناخته شده نبوده است باید اذعان کرد که در زمان کنونی استفاده از این داروهای گیاهی موجه نیست و جایی در درمان زردی نوزادن ندارد. هرچند اثر ثمربخش احتمالی این داروها در پایین آوردن زردی طبیعی نوزادان، اکثراً مربوط به خاصیت لینت دهنده آنهاست که مزاج نوزاد را روان نگه می دارد و باعث دفع مواد زرد از بدن می شوند، اما حتی علیرغم وجود پاره ای نتایج مثبت از تجربیات علمی در مورد ثمربخشی بودن آنها، نمی توان تجویز این داروها را توصیه و تشویق کرد.

دیدگاه ها بسته شده است