بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

زردی و هیپربیلی روبینی در نوزادان

هیپربیلی روبینی، زردی خوش خیم در نوزادان به شمار می رود. زردی در حدود ۶۰ درصد نوزادان ترم و ۸۰ درصد نوزادان پره ترم در طی هفتة اول زندگی دیده […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
پزشکی بالینی

پزشکی بالینی

پزشکی بالینی : براساس اتیولوژی، زردی ممکن است در بدو تولد، یا در هر زمانی در دوره نوزادی بروز کند. زردی معمولا به صورت سری – دمی پیشروی می کند؛ […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
عوامل خطر ساز زردی نوزاد

عوامل خطر برای زردی شیدید نوزادان

عوامل خطر ساز زردی نوزاد در ۲ دسته بندی تقسیم می شوند که هر دسته بندی شامل مواردی می باشد. عوامل خطر ماژور : • میزان TBS یا TCB قبل […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

تشخیص بیماری زردی

تشخیص بیماری زردی زردی ناشی از بیلی روبین مستقیم یا غیر مستقیم که در هنگام تولد وجود دارد و یا در طی ۲۴ ساعت اول زندگی ایجاد می-شود نیاز به […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

وزن نوزاد

وزن نوزاد وزن نوزاد طبیعی بطور متوسط ۴/۳ کیلوگرم و حدود آن در منحنی توزیع نرمال تقریباً ۵/۲ تا ۴ کیلوگرم می¬باشد. معمولاً وزن پسر هنگام تولد مختصری بیشتر از […]